Er din virksomhed kundeorienteret?

In Test din virksomhed by efficiens.nu

Kun halvdelen af de danske virksomheder er kundeorienterede!*

Det nye mantra er, at hvis virksomheden kan skabe værdi for deres kunder, skabes der også værdi for virksomheden. Det betyder, at fokus ændres fra kun at fokusere på den kortfristede rentabilitet, men også at man går mere strategisk til værks i markedsbearbejdningen. Dette er ikke uden udfordringer.

Knaphed på kapital har betydet et stort fokus på likviditet og kortsigtede aktiviteter. Typisk er marketingbudgettet blevet reduceret mere end det er blevet optimeret.

Knaphed på kunder har givet anledning til at revurdere virksomhedernes ’go to market’ strategi og aktiviteter. Vi er midt i en brydningstid, hvor flere og flere virksomheder erkender, at de skal gøre mere for deres eksisterende kunder, dvs. kundeorientering.

En af udfordringerne ved finanskrisen er, at mange virksomheder har skåret dybt i omkostningerne. Nogle har skåret for dybt, og disse reduceringer har også været af strategisk karakter – og det skal der nu ryddes op i, for at sikre en fremtidig vækst og indtjening.

Vækst og udvikling kommer gennem et øget kundefokus, og her er markedsføring (CRM og loyalitet) en vigtig drivkraft for at skabe vækst, hvor værdiskabelsen og shareholder value er/bliver et centralt anliggende.

Tilfredse kunder er ingen garanti for succes, kunderne skal også være loyale og profitable.

* Fra “Analyse om kunderelationer”, marts 2011, gennemført i samarbejde med Professor Torsten Ringberg, Institut for Afsætningsækonomi, CBS.

Paradigmeskiftet til at blive en kundeorienteret virksomhed tager udgangspunkt i forretningsstrategien, i måden at organisere sig på, i processerne, i kommunikationen og relationen til kunderne. Det stiller helt nye krav til medarbejdernes kompetencer.

Den kundeorienterede virksomhed er kendetegnet af at indsamle, bearbejde, dele og anvende viden proaktivt om deres kunder.

Er din virksomhed kundeorienteret?
Du får svaret om 3 minutter ved at besvarer en række spørgsmål inden for 3 områder: Kunder, virksomhed og konkurrenter. Alt efter dine svar gives der en score på virksomhedens kundeorientering.

Dette er ikke en egentlig videnskabelig undersøgelse, men tænkt som en ’eye opener’ for medarbejdere og virksomhed i bestræbelserne på at skabe en kundeorienteret virksomhed

Vi håber, at man gennem udfyldelsen af spørgerammen vil reflektere over hvordan virksomheden performer i dag og få inspiration og motivation til det fortsatte arbejde med kundeorientering.

Test din virksomhed og få svaret på om din virksomhed er kundeorienteret.

B2B
B2C
Medlemsorganisation

Vil du vide om din virksomhed er kundeorienteret? Det kan vi hjælpe dig med. Vi kan tilbyde en lukket test af din organisation eller virksomhed. Interesseret? Skriv til info@efficiens.nu for at høre om mulighederne for din virksomhed.