Vi hjælper med at


Profitable kunder

Hvad kan vi hjælpe med?

Analyser

Viden er forudsætningen for at skabe vækst. En udfordring er, at ofte anvendes data ikke; vi hjælper med interne og eksterne analyser.

Læs mere
Big data

Big Data er et af tidens store Buzz words. Vi fremhæver hvordan succes opnås med en strategisk og ikke en teknologisk tilgang.

Læs mere
CRM

Vi er den uafhængige rådgiver som hjælper virksomheden i mål med CRM investeringen så der opnås en positiv effekt af investering.

Læs mere
Kundestrategi

Vi hjælper med at få fokus på de kunder hvor der er et potentiale og/eller hvor fastholdelse er vigtig. For de vigtigste kunder, udformes konkrete planer for indsatsen.

Læs mere
Loyalitet

Er dine kunder loyale og er du loyal overfor dine kunder? Vi hjælper med at udvikle de rigtige løsninger der skaber gensidig værdi for både kunde og virksomhed.

Læs mere
Segmentering

Vi hjælper med at segmentere efter hvad der skaber gensidig værdi, så der kan kommunikeres målrettet og relevant. Udgangspunktet er altid kundens potentiale.

Læs mere
Hvor godt kender du dine interessenter – dine kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere? Viden er vigtig når der skal skabes relationer og gensidig værdi imellem medarbejder, kunde og virksomhed.

Der findes ofte en stor mængde data og viden i virksomheden. Men bliver den viden bearbejdet og fortolket? Bliver denne viden delt og dermed anvendt i relation til at skabe positive resultater for medarbejderen, kunden og virksomheden?

Vi kommer med friske øjne og ser på dine data. Vi analyserer og sætter data i en sammenhæng og beskriver resultatet i relation til kunder og indtjening. Vi identificerer eventuelt manglende informationer og kommer med en anbefaling til indsats- og prioriteringsområder.

Hvis du mangler viden om dine interessenter, hjælper vi dig med at få denne viden. Vi skaber værdi hurtigt, enkelt og effektivt. Kundeanalyser tilbydes fra 15.000 kr. excl. moms.

Vi tilbyder
 • Benchmarkanalyser
 • Brugeranalyser
 • Kundeanalyser
 • Kundepaneler
 • Medarbejderanalyser
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Stakeholderanalyser
 • Surveys

*Old Organization + New Technology = Expensive Old Organization

Big Data er et af tidens store Buzz words. Men Big Data er blot et nyt navn for den eksplosive vækst i ”normale” data der findes i transaktioner og relationer med kunder kombineret med data fra sociale medier og Internet of Things (IoT), som samlet set kan skabe gensidig værdi for kunde og virksomhed. Succes opnås med en strategisk – og ikke en teknologisk tilgang.

Værdiskabelsen sker i en kombination af de 6 forskellige variable i denne formel (V6 formlen). Kilde: Torsten Ringberg og Per Østergaard Jacobsen.

Value = Volume x Variety x Velocity x Veracity x Virtuety x Visuality

Vi kan hjælpe Virksomheder
 • der ønsker at arbejde med Big Data.
 • der ønsker at udvikle deres eksisterende Big Data strategi.
 • der ikke oplever effekt af deres arbejde med Big Data.

CRM konceptet giver kundefokus. Men det er ikke uden udfordringer. Der er masser af muligheder og rigtigt mange faldgruber!
Det har 15 års arbejde med CRM lært os.

Alle forstår konceptet som er let, intuitivt og efficient i forhold til at udvikle, vedligeholde og fastholde kunderelationer. Analyser viser imidlertid at 50% af projekterne fejler! Hvorfor går det ofte galt med implementeringen? De fleste ser CRM som et IT projekt! Og så bliver det farligt!

CRM handler om at forankre en forretnings-strategi – Det handler om mennesker, kultur, processer og lidt IT. Vi giver gerne et godt råd omkring strategi, forankring, implementering, valg af leverandør og effektmålinger.

Ring til os inden du køber software og lad os ”syreteste” om din virksomhed er klar til dette. Således at din virksomhed kommer i den rigtige halvdel og undgår, at investeringen er spildt og skaber frustrerede medarbejdere. Husk at, det er ikke dyrere at gøre det rigtigt!

Vi kan hjælpe virksomheder
 • der overvejer CRM konceptet.
 • der har besluttet at implementere CRM konceptet.
 • der har implementeret CRM men ikke har oplevet en positiv effekt.
 • der ønsker mere viden om deres kunder og medarbejdere.

Vi hjælper dig til at arbejde struktureret og målrettet med at fastholde/udvikle eksisterende kunder, samt giver inspiration til at skaffe nye profitable kunder.

Med udgangspunkt i forretningsstrategien, med særligt fokus på at fastholde og udvikle kunder, samt at skaffe new bizz, implementerer vi det praktiske værktøj for Account Managers og projektledere. Værktøjet sikrer en fælles, målrettet og prioriteret indsats i salgsarbejdet.

Vi tager udgangspunkt i data om kunderne, og ser på indsatsen i dag, samt på kundernes potentialer.

Er der sammenhæng i ressourceanvendelsen i forhold til forretningspotentialet? Mangler vi viden? Er der styr på kundernes transaktion og relationsadfærd? Evner vi at få de rigtige nye kunder?

Vi kan hjælpe

Alle virksomheder der ønsker at opnå en større virkningsgrad af deres salgsindsats.


Vækst skabes gennem loyale og profitable kunder. Det er efficient at fastholde kunder i forhold til at få nye kunder. Hvordan gøres dette? Skal der etableres et loyalitetskoncept? Skal det være som en klub med en kortløsning eller skal det være baseret på en adfærdsloyalitet?

Der findes 4 grundlæggende modeller til at arbejde med loyalitet; rabatkoncept, betalingskoncept, kundekoncept og loyalitetskoncept.

Vi hjælper dig med, at vælge det optimale loyalitetskoncept til din forretning. Vi afstemmer med det overordnede forretningskoncept, hjælper med implementering af loyalitetskonceptet og opsætter mål for succesrater.

Vi har en dyb og bred erfaring i udvikling og implementering af loyalitetskoncepter, hos danske såvel som internationale virksomheder.

Vi kan hjælpe Virksomheder
 • der overvejer at implementere et loyalitets konceptet – hvad er den økonomiske effekt for virksomheden?
 • der har besluttet at implementere et loyalitets konceptet.
 • der har implementeret et loyalitetskoncept men ikke har oplevet en positiv effekt og/eller ønsker en udvikling/forædling af konceptet.

Den rette segmentering skaber gensidig værdi for din virksomhed og jeres kunder. Alt efter hvor kunderne er i deres livsforløb (LTV), kræver det en differentieret marketings-, salgsindsats og kommunikation fra virksomhedens side.

Det kræver, at virksomheden har den rette viden om sine kunder og at virksomheden er i stand til, at anvende denne viden i kundeprioriteringen og -serviceringen.

Vi kan hjælpe med efficient segmentering. Vi stiller skarpt på hvordan din virksomhed anvender ressourcer i relation til målgrupperne, om i har den nødvendige viden om jeres kunder og om den viden anvendes proaktivt.
Vi kan hjælpe Virksomheder
 • der oplever en faldende vækst/omsætning.
 • der oplever en faldende indtjening.
 • der har en høj udskiftning af kunder.
 • der ønsker at optimere sin forretning.

Hvordan rådgiver vi?

Vores kunder er unikke – Det er vores udgangspunkt. Det kræver unikke løsninger, erfaring, engagement og høj ydeevne. Her er vi er unikke. Foruden de fremhævede arbejdsformer illustreret nedenfor, faciliterer vi f.eks. workshops i forhold til strategi, forretningsudvikling, marketing performance og segmentering.

Subject Matter Expert

Vi arbejder sammen med virksomhedens medarbejdere som SME i opgaver vedr. kunderelationer og marketing performance.

1 til1 Rådgivning

Vi har specialiseret os i 1:1 rådgivning og faglig sparring til top- og mellemledelsen i forhold til kundeorientering.

Workshops

Vi driver eller deltager i workshop i relation til kunderelationer, enten som inspirator og/eller i rollen som udforderen.

Analyser

Vi udfører gerne enkeltstående analyser i relation til kunder og medarbejdere. Interne såvel som eksterne analyser.

Projektledelse

Vi arbejder gerne som uafhængig rådgiver for styregrupper og projektledelse i forhold til CRM projekter mv.

Strategiplan

Vi deltager gerne i at udarbejde og skrive en strategiplan for virksomheden og deltager også i implementering.

Hvem er efficiens?

Vi har specialiseret os i 1:1 rådgivning og faglig sparring til top- og mellemledelsen i forhold til kundeorientering og hjælper dig og din virksomhed i arbejdet med kunderelationer. Hvad enten det handler om af finde, vinde, udvikle, fastholde og genvinde profitable kunder, har vi værktøjerne, erfaringerne og ekspertisen.

Læs om os her

Vores kunder

B2C

Se hvilke virksomheder vi har arbejdet med gennem årene indenfor forbrugermarkedet.

se alle
B2B

Se hvilke virksomheder vi har arbejdet med gennem årene indenfor forretningsmarkedet.

se alle
Organisationer

Se hvilke organisationer vi har arbejdet med gennem årene. (faglige, interesse og NGO’er)

Se alle