Digital darwinisme som barriere for strategisk anvendelse af Big Data?

In Indlæg by efficiens.nu

Alle taler om Big Data, og hvordan Big Data kan ”disrupte” forretningsmodeller – men overser i virkeligheden et meget centralt spørgsmål:

Hvordan kan ledere arbejde med deres kognitive rammer og derved forbedre de organisatoriske forudsætninger for at skabe værdi med Big Data?

Vi ser kort på, hvordan Big Data egentlig defineres. Gardners V3 model er for længst outdatet, og vi introducerer V8-modellen. Når markedet ændres radikalt, og når forstyrrende forretningsmodeller opstår, og/eller ny viden om forbrugerne bliver tilgængelig ved hjælp af Big Data, er det afgørende at identificere din mentale model.

Du får således mulighed for at teste dit Big Data-mindset og se, om det matcher organisationens strategiske mål. Vi viser, hvordan dit mindset som leder påvirker den strategiske dagsorden i din organisation, og hvordan I som organisation interagerer i markedet.

Vi håber, du går fra denne event med svaret på, om løsningerne i din organisation er begrænset af ledelsens kognitive tankesæt.

Deltag i denne gratis event d. 18. april kl. 16.00-18.00 på Copenhagen Business School og få en appetizer til sommerskolekurset ”STRATEGISK BRUG AF BIG DATA”, som afholdes d. 21.- 25. august 2017.

Tilmelding og information her: https://cbs-executive.dk/programme/event-strategisk-brug-big-data/

Der er begrænsede pladser, og pladserne fordels efter ’first come – first serve’-basis