Hvad betyder ledelse egentlig i forhold til BIG DATA?

In Indlæg by efficiens.nu

Det korte svar er ALT. Alle taler om BIG DATA som det nye mantra der kan skabe vækst til virksomhederne. Men kan det egentligt det? Alt for ofte oplever jeg, at BIG DATA bølgen på mange måder minder om CRM bølgen og dermed faren for, at min. 50% af alle investeringer vil fejle?

Ledelsen har ofte alt for travlt med at få det implementeret og tror, at teknologien alene kan gøre en forskel. Derfor ender det alt for ofte som dårligt ”fast food”. Der skabes ikke værdi for kunden, processerne blive ikke optimeret, organisation og kultur er statisk, medarbejderne bliver ikke involveret og der måles på det forkerte? Udgangspunktet for succes er, at have en kundestrategi! Det viser en lang række studier.

Men er det så ligegyldigt hvilken strategiskole og dermed ledelsesmodel man som virksomhed bekender sig til? Efter en spændende dag sammen med Professor Julian Birkinshaw fra London Business School er jeg blevet mere og mere overbevidst om, at der er en sammenhæng. Det er bestemt ikke ligegyldigt med ledelsesstilen i forhold til at opnå succes! Han opdeler de forskellige strategiskoler i “Industrisamfundet”, “Videnssamfundet “og “Post Knowledge Era” i forhold til 4 forskellige ledelsesstille; “Bureaucracy”, “Meritocray”, “Adhocracy” og “Emocracy”.

Indholdet er beskrevet herunder:

 

Disse forskellige ledelsesstille har forskellige beslutningsprocesser, koordineringsindsatser og motivationsfaktor. Ikke alle passer måske så godt sammen med en evt. ambition om at være en kundeorienteret virksomhed og indsamle, bearbejde, dele og proaktivt anvende viden om kunderne for at begejstre og bejle til kunderne. Måske er det derfor mange kunder i virkeligheden oplever at blive belejret og bombarderet basseret på anvendelse af BIG DATA? De 4 ledelsesstille indeholder forskellige elementer som illustreret herunder:

 

De fleste virksomhederne har nok /har haft et udgangspunkt som den bureaukratiske organisation. Men hvor langt er man kommet på rejsen fra at tænke og organisere sig efter industrisamfundet normer til at agere på Post Knowledge Era samfundets vilkår? Er der sammenhæng mellem ledelsesstil og kundeorientering?

Vi tager denne interessante diskussion som en blandt mange på ” Strategisk håndtering af kundedata – Hvordan giver data effekt på bundlinken” på CBS Executive Sommerskole i august 2015, uge 33 – Se mere på: http://cbs-executive.dk/program/strategisk-handtering-af-kundedata