Hvem har Danmarks bedste kundeklub?

In Indlæg by efficiens.nu

Svaret får du den 2. november 2015, hvor resultaterne præsenteres på en konference på CBS. Klik her for at modtage info – Nu er vi næsten færdige med at tage temperaturen på danske loyalitetskort/klubber anno 2015. Mere end 250.000 medlemmer af 10 klubber har givet deres besyv med om deres oplevelser og holdninger. Indsamling af data afsluttes ultimo august.

Der bliver publiceret en rapport i forbindelse med konferencen. Ud over de kvantitative data vil der blive analyseret data fra sociale medier om de respektive klubber i samarbejde med Computational Social Science Laboratory på CBS.

Vi har udformet en spørgeramme der bl. a. indeholder følgende hovedelementer:
– Hvilke kort haves og hvilke er hyppigst anvendt
– Hvilke parametre lægges vægt på ved indmeldelse i klub (10 forskellige parametre)
– Hvordan opleves disse parametre i de respektive klubber, herunder gap analyser
– Medlemmets vilje til at ville anbefale medlemskab til andre
– Spørgsmål om identifikation af medlemskab, kommunikation og information
– Spørgsmål om kreditfaciliteter og kundeklubber
– Demografiske data (Køn, alder, civilstand, bopæl og indkomst

Den foreløbige fordeling af respondenter ser således ud:

 

Analysen er formodentligt den mest omfattende undersøgelse som nogensinde er foretaget om loyalitetsklubber/kort. Du kan læse mere på http://www.crmcbs.dk/loyalitet/ og her kan du også tilmelde dig til info opdateringer om projektet.

Glæd dig til den 2. nov. – Det bliver spændende at præsentere disse unikke data om loyalitetsklubber/kort.

Ps: Uden at sige for meget kan vi godt afsløre at der er stor forskel på medlemmernes oplevelse af klubberne. Der synes umiddelbart at være en klar vinder og en klar taber blandt de 10 klubber.